Aquesta política ha sigut actualitzada el 01/07/2018.

bambando.com en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La web està a nom de Bambando Turisme i Experiències Coop.V

CIF/ NIF : F-44502110
El domicili social està en: Ribelles Comins, 55. 1-1, Castelló de la Plana

Correu electrònic: info@bambando.com
Finalitat de la pàgina web: divulgació de serveis oferits per Bambando Turisme i Experiències Coop.V i informació turística de la província de Castelló.

Condicions
Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de bambando.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedisca a bambando.com  (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment de bambando.com.

El present avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: bambando.com.

Què esperem dels usuaris
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, ho complementen, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb bambando.com. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest site, es prohibeix:

– La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars.
– Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
– La seua utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

Quina informació recaptem dels nostres usuaris i amb quina finalitat les utilitzem
Tots els serveis oferits en bambando.com remeten a formularis de contacte i formularis per a efectuar registres d’usuari. bambando.com sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per a tractar les seues dades personals amb les finalitats indicades.

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Sistemes de captura d’informació personal utilitzades

Formulari de contacte
Sol·licitem  les següents dades personals a l’usuari: Nom, Email, telèfon, per a respondre als requeriments dels usuaris de bambando.com. Per exemple, podem utilitzar aqueixes dades per a respondre a la sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puga tindre l’usuari relatives a la informació inclosa en la nostra pàgina web, els serveis que es presten a través del blog, el tractament de les seues dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualsevol altra consulta que puga tindre. Informem que les dades que facilita l’usuari estaran situats en els servidors de Raiola (Raiola Networks SL., amb C.I.F. B27453489 i amb domicili en Ronda del Carme Número 8 Planta 5 Porta B, 27004 – Lugo.) dins de la UE.
Formulari de comentaris: La web inclou un formulari per a comentar post. L’usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquen. Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los.
Cookies: Quan un usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”. L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per a ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.
Sistemes de Descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts que s’incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio. En aquest cas, es requereix compartir el post en xarxes socials (facebook, twitter o G+) o un correu electrònic per a activar el formulari de subscripció. S’utilitza la seua informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.
Vosté podrà donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per bambando.com des dels mateixos correus rebuts o newsletter/butlletí.

La seua informació està protegida d’acord a la nostra política de privacitat i cookies. En activar una subscripció, vosté comprén i accepta la nostra política de privacitat i cookies.

Des del moment en què es registra com a usuari en aquesta web, bambando.com té accés a: Nom d’usuari i correu electrònic, conformant un registre d’activitats de tractament, segons s’estableix en l’article 30 de la RGPD.

La seua informació està protegida d’acord a la nostra política de privacitat. En enviar les seues dades a través del nostre formulari, vosté comprén i accepta que:

Aquestes dades personals conforma un registre d’activitats de tractament, segons s’estableix en l’article 30 de la RGPD.

En tot cas bambando.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web bambando.com com el present avís legal.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització de bambando.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de bambando.com o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar bambando.com o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

bambando.com adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus a més de les garantides per l’empresa de l’allotjament d’aquesta web webempresa.com. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant bambando.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre bambando.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer consideren que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a bambando.com indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en el Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació
Respecte dels continguts (informació, textos, articles, dissenys gràfics, arxius de so, vídeos i audiovisuals, infografies, fotografies, etc. ):

Textos, l’autoria dels quals correspon al propietari de la web
Es permet:

– La difusió i reproducció dels continguts en altres pàgines web, xarxes socials o mitjans sempre complint amb la llicència creative commons Reconeixement-NoComercial-SinObraDerivada. Només es permet que uns altres puguen descarregar les obres i compartir-les amb altres persones, sempre que es reconega la seua autoria, però no es poden canviar de cap manera ni es poden utilitzar comercialment.

Es prohibeix:

La seua reproducció, distribució o modificació, sense la citació expressa de la seua legítima titular.
La seua utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents dels estrictament permesos.

 

Imatges
Les imatges en la seua gran part són propietat de Bambando Turisme i Experiències excepte les quals coneixent l’autoria se cita a peu de foto, altres provinents de bancs d’imatges amb llicències gratuïtes i altres localitzades de forma múltiple en Google imatges sense autoria reconeguda.

Si vosté és propietari d’alguna de les imatges publicades en aquesta web i desitja reclamar la seua autoria, per favor comunique al propietari d’aquesta web a través de l’email info@bambando.com perquè puga incloure-li com a autor en aquesta imatge o imatges.

Enllaços
El lloc web de Bambando Turisme i Experiències pot oferir enllaços, directa o indirectament, a altres llocs web amb una finalitat únicament informativa que en cap cas podrà ser considerat com una invitació a la contractació de productes o serveis que s’oferisquen en el lloc web de destinació.

Si en algun moment, hi haguera un enllaç patrocinat, es notificarà al lector en el mateix article a continuació d’aquest enllaç.

L’Usuari que es propose establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web a bambando.com haurà d’informar a bambando.com. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre bambando.com i el propietari del lloc en el qual s’establisca l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de bambando.com dels seus continguts o serveis.

Altres condicions d’ús d’aquest situat web
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de bambando.com a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per a la seua informació, no podent realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc emmagatzema un fitxer de dades relatives als comentaris enviats a aquest lloc. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@bambando.com.

Aquest lloc web conté hiperenlaces que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. bambando.com no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculla en aquestes pàgines web.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de bambando.com, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de bambando.com qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, bambando.com no assumirà cap responsabilitat derivada, o que poguera derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARC
Se l’informa que podrà exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això se l’informa que podrà exercir dites dretes mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de Ribelles Comins, 55. 1-1, Castelló de la Plana

, o per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: info@bambando.com. Abans dels 10 dies respondré a la seua sol·licitud per a confirmar-li l’execució del dret que haja sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat
El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

– La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seues reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre bambando.com amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables en contacte

En cas que qualsevol Usuari tinguera algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre bambando.com, per favor dirigisca’s als mètodes de contacte citats en la pàgina de contacte d’aquest lloc web.

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entenga que informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la política de privacitat.